Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld Projecten

Ondersteuning van misbruikte, mishandelde en alleenstaande kinderen. Een opvanghuis in Amsterdam (particulier initiatief) vangt deze kinderen op; maar, zo nodig, ook hun ouders. De aanpak van het tehuis is erop gericht de bewoners weer zelfstandig te laten functioneren; kinderen weer bij hun ouders onder te brengen, of voor ieder een eigen weg te creëren. De subsidies die dit tehuis van overheidswege ontvangt zijn beperkt. No Nonsense geeft jaarlijks, na ontvangst van de jaarrekening, een substantiële bijdrage.

Hulp bij het verkrijgen van juridische, administratieve, financiële of psychologische begeleiding voor mensen die onverwacht in de problemen zijn gekomen. De weg uit de problemen is vaak moeilijk. Deskundige hulp daarbij kan wonderen verrichten! Indien de situatie dat toestaat geeft degene die geholpen is de financiële bijdrage later terug. Hierdoor kunnen weer andere met het geld geholpen worden.

Hulp aan gehandicapten. De gehandicaptenzorg in Nederland is goed, maar niet altijd toereikend. Soms ontstaan, ondanks ons sociale stelsel, schrijnende situatie. No Nonsense helpt bij het aanvragen van subsidies of verstrekt financiële middelen als voorschot of als gift.

Ondersteuning van initiatiefnemers van kleinschalige projecten gericht op de zwakkere in de samenleving. Het stichtingbestuur beoordeelt of de doelstelling van het initiatief valt binnen de doelstelling van No Nonsense. Wanneer dat zo is ‘en wanneer de onderbouwing van het initiatief aantoont dat er geen andere subsidiebronnen mogelijk zijn, dan kan men van No Nonsense een financiële bijdrage verwachten.

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign