Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2023

Schuldsanering: 24%
Levensonderhoud: 19%
Echtscheidingen: 2%
Langd.ziek: 54%
Div. Onderwijs: 1%

Algemeen
Gedurende het jaar 2023 zijn er 48 aanvragen ontvangen waarvan 42 in behandeling genomen en gehonoreerd. Verschil met andere jaren was het gestegen aantal aanvragen voor levensonderhoud en huisvesting.

Bestuur
Het bestuur bestond uit 5 leden; Er is 2 keer per jaar vergaderd, veel overleg vond per e mail plaats. De jaarrekening werd opgesteld door administratie-en adviesbureau Balance uit Bunnik.

Financiën
Naast betaald advies werd Euro 45.000,00 uitgegeven aan projecten incl. een deel afwaarderingen van verstrekte leningen uit het verleden. Opnieuw werden er leningen verstrekt. Het positieve resultaat bestond o.a. uit daling van de onkosten t.o.v. het jaar 2022 en waardestijging effecten en renten (78%) met een kleiner deel uit giften (22%). Het jaar 2023 kon zonder verlies worden afgesloten.

Jaarrekening 2023 downloaden

De jaarstukken zijn opgesteld door Balance Administratie- en Adviesbureau te Bunnik.

 

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign