Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2022

Schuldsanering: 8%
Vluchtelingenw: 2%
Levensonderhoud: 28%
Echtscheidingen; 8%
Langd.ziek: 43%
Div. Onderwijs: 11%

Algemeen
In 2022 zijn er 38 aanvragen ontvangen waarvan er 33 zijn behandeld en goedgekeurd. Ook dit jaar was er een verschuiving in de aard van de projecten, zoals blijkt uit bijgaande grafiek.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2022 uit 5 leden. Het bestuur is een keer bij elkaar geweest, verder werd per telefoon vergaderd. De jaarstukken zijn opgesteld door Balance Administratie-en Adviesbureau in Bunnik.

Financiën
Naast het verstrekken van leningen werd er EUR 60.545,00 aan projecten uitgegeven. Opnieuw bleken de inkomsten als gevolg van de lage rente niet toereikend om alle uitgaven te dekken. Desondanks is er gekozen voor het bieden van hulp die werkelijk noodzakelijk was. De inkomsten waren EUR 19.000,00 lager als gevolg van de lage rente en minder giften. Het tekort over het jaar 2022 komt op EUR 39.236,00. Voor 2023 geen giften toegezegd.

Jaarrekening 2022 downloaden

De jaarstukken zijn opgesteld door Balance Administratie- en Adviesbureau te Bunnik.

 

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign