Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2021

Schuldsanering: 34%
Levensonderhoud: 31%
Langd.ziek: 18%
Div. Onderwijs: 17%

Algemeen
In 2021 zijn 43 aanvragen binnengekomen, waarvan 38 aanvragen in behandeling zijn genomen. De doelgroepen waren dit jaar anders verdeeld dan in 2020, vooral de schuldverlening was hoger dan het jaar ervoor, dit werd wellicht veroorzaakt door de Corona. De uitgaven vanwege langdurig ziek zijn dit jaar lager. In onderstaande grafiek is de verdeling over de diverse doelgroepen zichtbaar.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit 5 leden. Als gevolg van de Corona is het bestuur niet bij elkaar geweest, alle aanvragen werden telefonisch en per email behandeld.

Financiën
Naast het verstrekken van leningen werd er € 67.739,00 aan projecten uitgegeven. Opnieuw bleken de inkomsten als gevolg van de lage rente niet toereikend om alle uitgaven te dekken. Desondanks is er gekozen voor het bieden van hulp die werkelijk noodzakelijk was. De inkomsten bestonden voor 46% uit giften. Het tekort over het jaar 2021 komt op € 17.743,00; voor 2022 zijn reeds enkele giften toegezegd.

Jaarrekening 2021 downloaden

De jaarstukken zijn opgesteld door Balance Administratie- en Adviesbureau te Bunnik.

 

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign