Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2020

Schuldsanering: 25%
Levensonderhoud: 16%
Langd.ziek: 33%
Div. Onderwijs: 26%

Algemeen
In 2020 zijn 54 projecten in behandeling genomen. Het aantal aanvragen met betrekking tot schuldsanering en levensonderhoud is toegenomen, mwede door de Corona perikelen.

Organisatie
De Belastingdienst heeft de Stichting No Nonsense in 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting No Nonsense onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Gedurende 2020 jaar is het bestuur niet voor een vergadering bij elkaar gekomen, regelmatig plaats per telefoon of e-mail. Het bestuur bestond uit 6 leden. Alle aanvragen zijn behandeld door minstens 2 bestuursleden.

FinanciŽn.
In totaal werd er aan projecten incl. enkele noodzakelijke afboekingen &euro 72.926, uitgegeven. Ook de Corona pandemie heeft geleid tot hogere uitgaven.

De inkomsten, totaal &euro 70.000,00 , bestonden voor 68% uit giften en fondswerving en 32% uit de opbrengsten van eigen vermogen. De inkomsten uit giften waren relatief hoog door een onverwachte grote gift. Tevens is gedurende de afgelopen jaren een groep van mensen ontstaan die met regelmaat doneert. Door het ongunstige klimaat voor beleggen in 2020 en daarnaast de toegenomen vraag om hulp blijft een tekort over 2020 van ruim &euro 2.549,00

Jaarrekening 2020 downloaden

De jaarstukken zijn opgesteld door Balance Administratie- en Adviesbureau te Bunnik.

 

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign