Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2019

Schuldsanering: 24%
Levensonderhoud: 56%
Langd.ziek: 6%
Div. Onderwijs: 14%

 

Algemeen
In 2019 zijn 41 projecten in behandeling genomen. Het aantal aanvragen met betrekking tot schuldsanering is nog steeds hoog (21%) Naast donaties is ook een aantal lengen verstrekt.

Organisatie
De Belastingdienst heeft de Stichting No Nonsense aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting No Nonsense onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Op deze manier kan een donateur met een overeenkomst van periodieke schenking giften van de inkomsten-en vennootschapsbelasting aftrekken.

Gedurende 2019 heeft het bestuur twee keer vergaderd. Overig overleg vond vaak telefonisch of per e-mail plaats. Het bestuur bestond uit 7 bestuursleden; Een bestuurslid is in het najaar afgetreden Er is overleg met een nieuw bestuurslid die in 2020 deel van het bestuur kan uitmaken. Vrijwel alle aanvragen zijn behandeld door minstens 2 bestuursleden. In de meeste gevallen zijn daarvoor ook huisbezoeken gebracht.

Financiƫn
Aan projecten voor hulp volgens bijgaande grafiek werd € 51.579,00 uitgegeven. De inkomsten, totaal 54.674,00 bestonden voor 35% uit giften en fondswerving en 65% uit geringe opbrengsten van eigen vermogen door rente en eenmalige baten als gevolg van koersstijging. Totale kosten bedroegen 2,9% , incl. bankkosten en administratie. Er is gedurende de afgelopen jaren een kleine groep van mensen ontstaan die met regelmaat doneert. De bestuursleden ontvingen geen vergoeding.

De jaarstukken zijn opgesteld door Balance Administratie- en AdviesbureauĀ  te Bunnik.

 

Algemene gegevens
KvK nr: 411 94511
RSIN: 802828565

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign