Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

ANBI

De Belastingdienst heeft de Stichting No Nonsense aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting No Nonsense onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Kort gezegd houdt de ANBI-regeling het volgende in:

• Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
• Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
• Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Voor meer informatie over ANBI en fiscale mogelijkheden, kijk op www.anbi.nl

Extra aftrekpost zonder te doneren
Het kan fiscaal extra interessant zijn om een goed doel in uw testament op te nemen. Stel, u legt vast dat er na uw overlijden vijf jaar lang een bedrag naar Stichting No Nonsense gaat, dan mag u dat bedrag NU reeds aftrekken voor de Inkomstenbelasting! U hebt dus direct een fiscaal voordeel, zonder dat u feitelijk een donatie doet.

Wilt u meer weten over het schenken aan Stichting No Nonsense, stuur dan een mail aan info@stgnononsense.nl, of neem contact op met uw notaris.

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign