Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2018

Algemeen
In 2018 zijn 39 projecten in behandeling genomen. Het aantal aanvragen met betrekking voor levensonderhoud is opnieuw toegenomen, terwijl het aantal aanvragen voor schuldsanering is afgenomen, ten opzichte van de voorgaande jaren. Naast donaties is er ook een klein aantal leningen verstrekt. Bestaande leningen werden volgens de afgesproken schema’s afgelost. In 2018 waren er geen aanvragen wegens echtscheidingen. In bijgaande grafiek wordt een overzicht gegeven van de aard van de projecten.

Organisatie
De Belastingdienst heeft de Stichting No Nonsense in 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting No Nonsense onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Diverse giften werden als Periodieke Schenking ingeschreven.

Gedurende 2018 jaar heeft het bestuur twee keer vergaderd. Overig overleg vond regelmatig telefonisch of per e-mail plaats. Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden. Vrijwel alle aanvragen zijn behandeld door minstens 2 bestuursleden. In de meeste gevallen zijn daarvoor ook huisbezoeken gebracht. In november werd met het bestuur zonder kosten gevierd dat de stichting 25 jaar geleden werd opgericht. In die 25 jaar werd voor ruim Mio 1.0 aan hulpverlening besteed, terwijl het basis kapitaal in tact is gebleven.

Financi√ęn
In totaal werd aan donaties ‚ā¨ 54.166,00 uitgegeven.
De inkomsten, ruim ‚ā¨¬† 51.000,00 , bestonden voor 27 % uit giften en eigen fondsenwerving en voor 73 % uit de opbrengsten van het vermogen. Er ¬†is gedurende de afgelopen jaren een groep van sympathisanten ontstaan die met regelmaat doneert. Mede door het ongunstige klimaat voor beleggen is 2018 afgesloten met een tekort van ¬†‚ā¨ 3.360,00. Pogingen om kwijtschelding voor aanvragers bij banken te bewerkstelligen waren in 2018 in een geval zeer succesvol.

De jaarstukken zijn opgesteld door Balance Administratie- en Adviesbureau  te Bunnik.

 

Algemene gegevens
KvK nr: 411 94511
RSIN: 802828565

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign