Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2017

Algemeen
Algemeen In 2017 zijn 37 projecten in behandeling genomen. Het aantal aanvragen met betrekking tot schuldsanering is enigszins afgenomen t.o.v. 2016. Naast donaties is ook een aantal lengen verstrekt.

Organisatie
De Belastingdienst heeft de Stichting No Nonsense in 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting No Nonsense onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Op deze manier kan een donateur met een overeenkomst van periodieke schenking giften van de inkomsten-en vennootschapsbelasting aftrekken.

Gedurende 2017 heeft het bestuur twee keer vergaderd. Overig overleg vond regelmatig telefonisch of per e-mail plaats. Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden. Vrijwel alle aanvragen zijn behandeld door minstens 2 bestuursleden. In de meeste gevallen zijn daarvoor ook huisbezoeken gebracht.

Financiën
Er werd na onderhandelen met schuldeisers voor ruim € 70.000,00 aan schulden gesaneerd. Acties voor kwijtschelding voor aanvragers bij schuldeisers waren in 2017 zeer succesvol. Aan projecten voor hulp volgens bijgaande grafiek werd € 64.388,00 uitgegeven. De inkomsten, totaal € 73.183,00 bestonden voor 17% uit giften en fondswerving en 83% uit de opbrengsten van eigen vermogen door rente en eenmalige baten als gevolg van koersstijging. Totale kosten bedroegen 3,9% , waarvan 3,3% reguliere kosten en o,6% eenmalige kosten . Er was een lichte stijging van kosten vanwege de uitgebreidere administratie door de vele leningen die werden verstrekt. Er is gedurende de afgelopen jaren een kleine groep van mensen ontstaan die met regelmaat doneert. De jaarstukken worden opgemaakt door Balance-Administratie en Adviesbureau in Bunnik.

 

Algemene gegevens
KvK nr: 411 94511
RSIN: 802828565

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign