Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2016

Algemeen
Algemeen In 2016 zijn 46 projecten in behandeling genomen. Het aantal aanvragen met betrekking tot schuldsanering en levensonderhoud is toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Naast donaties zijn ook een aantal leningen verstrekt. Bestaande leningen werden volgens de afgesproken schema’s afgelost. In 2016 werd ook aan vluchtelingen gedoneerd.

Organisatie
De Belastingdienst heeft de Stichting No Nonsense in 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting No Nonsense onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Gedurende 2016 jaar is het bestuur twee maal bij elkaar gekomen voor een vergadering. Overig overleg vond regelmatig plaats telefonisch of per e-mail. Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden. Alle aanvragen zijn behandeld door minstens 2 bestuursleden. In de meeste gevallen zijn daarvoor ook huisbezoeken gebracht.

Financiën
In totaal werd aan leningen en hypotheken € 285.600,00 verstrekt en aan aflossingen op leningen en hypotheken € 173.200,00 ontvangen. Aan projecten voor hulp volgens bijgaande grafiek werd € 44.300,00 uitgegeven. De inkomsten, ruim € 34.600,00 , bestonden voor 36 % uit giften en fondsenwerving en voor 64 % uit de opbrengsten van het vermogen. Tevens is gedurende de afgelopen jaren een groep van mensen ontstaan die met regelmaat doneert. Door het ongunstige klimaat voor beleggen is 2016 afgesloten met een tekort van ruim € 9.700,00. Pogingen om kwijtschelding voor aanvragers bij banken te bewerkstelligen waren in 2016 in een geval zeer succesvol. De jaarstukken zijn opgesteld door Balance Administratie- en Adviesbureau te Bunnik.

 

Algemene gegevens
KvK nr: 411 94511
RSIN: 802828565

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign