Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2014

Algemeen
Algemeen In 2014 zijn circa 38 projecten in behandeling genomen. Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de bedragen welke gemoeid gaan met schuldsanering fors toegenomen. De gevolgen van de kredietcrisis blijven hiermee duidelijk naar voren komen. Naast donaties, zijn ook leningen (€ 10.000 ,--) verstrekt. Deze leningen worden over het algemeen binnen de afgesproken termijnen afgelost.

Organisatie
De Belastingdienst heeft de Stichting No Nonsense in 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting No Nonsense onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Gedurende het jaar is het bestuur tweemaal bijelkaar gekomen voor een vergadering, overig overleg vond plaats per telefoon of e-mail. Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden. Alle aanvragen zijn behandeld door minstens 2 bestuursleden. Regelmatig worden daarvoor ook huisbezoeken uitgevoerd.

Financiën
Er werd ruim € 60.000 ,-- gedoneerd aan hulp. Er werden meerdere leningen verstrekt. De inkomsten via giften waren dit jaar relatief laag, mede als gevolg van uitblijven van legaten. De jaarstukken zijn opgesteld door Balance administratie- en adviesbureau te Bunnik.

 

Algemene gegevens
KvK nr: 411 94511
RSIN: 802828565

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign