Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2012

Algemeen
In 2012 zijn 69 projecten in behandeling genomen. Het aantal aanvragen met betrekking tot schuldsanering en levensonderhoud is toegenomen ten opzichte van 2011. Naast donaties, is ook een aantal leningen verstrekt. Deze leningen zijn afgelopen jaar binnen de afgesproken termijnen afgelost.

Organisatie
Organisatie De Belastingdienst heeft de Stichting No Nonsense in 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting No Nonsense onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Gedurende 2012 jaar is het bestuur eenmaal bij elkaar gekomen voor een vergadering, overig overleg vond plaats per telefoon of e-mail. Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden. Alle aanvragen zijn behandeld door minstens 2 bestuursleden. In een de meeste gevallen zijn daarvoor ook huisbezoeken gebracht.

Financiën
Er is in 2012 ruim € 63.000,00 gedoneerd aan hulp. De inkomsten bestonden voor 42 % uit giften en 58 % uit de opbrengsten van eigen vermogen. De inkomsten via giften waren dit jaar hoog, mede als gevolg van een legaat en door de inspanning van de bestuursleden. Tevens is de afgelopen jaren een groep van mensen ontstaan die met regelmaat doneren. Bij de schuldsaneringen werd na overleg met verschillende schuldeisers voor ca € 200.000,00 aan finale kwijting bereikt. De jaarstukken zijn opgesteld door Balance administratie- en adviesbureau te Bunnik.

 

Algemene gegevens
KvK nr: 411 94511
RSIN: 802828565

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign