Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2011

Algemeen
In 2011 zijn 62 projecten in behandeling genomen. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aantal aanvragen voor schuldsanering opnieuw toegenomen, waarmee de gevolgen van de kredietcrisis duidelijk naar voren zijn gekomen. Naast donaties, worden ook leningen verstrekt. Deze leningen worden over het algemeen binnen de afgesproken termijnen afgelost.

Organisatie
De Belastingdienst heeft de Stichting No Nonsense in 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen de giften, erfstellingen en legaten aan Stichting No Nonsense onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Gedurende 2011 jaar is het bestuur twee keer bij elkaar gekomen voor een vergadering, overig overleg vond plaats per telefoon of e-mail. Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden.
Alle aanvragen zijn behandeld door minstens 2 bestuursleden. In de meeste gevallen zijn daarvoor ook huisbezoeken gebracht.

Financiën
Er werd ruim € 51.000,00 ,-- gedoneerd aan hulp. De inkomsten
bestonden voor 41 % uit giften en 59 % uit de opbrengsten van eigen vermogen. De inkomsten via giften waren dit jaar hoog ,mede als gevolg van een erfenis verder door de inspanning van de bestuursleden.
Door de situatie op de beurs moest 2,5% van het vermogen worden afgeboekt.
De jaarstukken zijn opgesteld door Balance administratie- en adviesbureau te Bunnik.

 

Algemene gegevens
KvK nr: 411 94511
RSIN: 802828565

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign