Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2010

Algemeen
In 2010 zijn 55 projecten in behandeling genomen, waarvan 43 projecten zijn goedgekeurd. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aantal aanvragen voor schuldsanering fors toegenomen. Waarmee de gevolgen van de kredietcrisis opnieuw duidelijk naar voren zijn gekomen. Naast donaties, worden ook leningen verstrekt. Deze leningen worden over het algemeen binnen de afgesproken termijnen afgelost.

Organisatie
De Belastingdienst heeft de Stichting No Nonsense in 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen de giften, erfstellingen en legaten aan Stichting No Nonsense onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Gedurende het jaar is het bestuur eenmaal bijelkaar gekomen voor een vergadering, overig overleg vond plaats per telefoon of e-mail. Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden.
Alle aanvragen zijn behandeld door minstens 2 bestuursleden. In de meeste gevallen zijn daarvoor ook huisbezoeken uitgevoerd.

Financiën
Er werd € 48.000 ,-- gedoneerd aan hulp. Er werd een lening verstrekt. De inkomsten bestonden voor 40 % uit giften en 60 % uit de opbrengsten van eigen vermogen. De inkomsten via giften waren dit jaar hoog, mede als gevolg van een grotere naamsbekendheid en de inspanning van de bestuursleden.
Het vermogen is door ontvangen legaten met 20% toegenomen.
De jaarstukken zijn opgesteld door Balance administratie- en adviesbureau te Bunnik.

 

Algemene gegevens
KvK nr: 411 94511
RSIN: 802828565

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign