Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2007

Algemeen
Gedurende 2007 zijn 36 projecten in behandeling genomen. Ten opzichte van de vorige jaren is het aantal aanvragen voor schuldsanering sterk toegenomen. Niet alleen het aantal aanvragen is hoger dan de voorgaande jaren, ook de grootte van de schulden is sterk gestegen. Veelal zijn de schulden door de Stichting betaald, om verdere schuldproblemen te voorkomen. In overleg met de schuldeisers is in een aantal gevallen een regeling getroffen, waardoor afbetalingen direct door de Stichting gefinancierd konden worden. Tevens is door onderhandelen, van de Stichting, met schuldeisers een aantal aanzienlijke bedragen kwijtgescholden.
Naast schuldsanering is dit jaar ook meer uitgegeven voor hulp aan ouderen. Het blijkt dat het voor veel ouderen moeilijk is om rond te komen van een AOW. Met name wanneer extra kosten gemaakt moeten worden voor het repareren of vervangen van huishoudelijke apparatuur, ontstaan er problemen.

Organisatie
Het bestuur bestaat momenteel uit 7 bestuursleden. Dit jaar is er slechts eenmaal vergaderd, overig overleg vond plaats per telefoon of e-mail.
Alle aanvragen zijn behandeld door minstens 2 bestuursleden. In de meeste gevallen zijn daarvoor ook huisbezoeken uitgevoerd.

Financiën
Er werd in 2007 € 78.000,-- verstrekt aan nieuwe projecten en kwijtscheldingen, terwijl er aan leningen werd verstrekt € 63.000,-- De inkomsten bestonden voor ca. 30% uit giften, terwijl ca. 70% uit de opbrengsten van eigen vermogen werd ontvangen. De inkomsten via giften waren dit jaar hoog, dankzij de inspanning van de bestuursleden. In de toekomst zal er nog meer aan fondswerving ondernomen moeten worden.

Het vermogen van de Stichting werd dit jaar helaas nadelig beinvloed door schommelingen op de beurs.
Ondanks de defensieve wijze van beleggen werd er een (ongerealiseerd) koersverlies van 7% geconstateerd.
Als gevolg van een aantal zeer schrijnende gevallen is het budget van verstrekkingen, exclusief leningen) in het jaar 2007 ca. 15 % hoger dan de inkomsten geweest. De jaarstukken 2007 zijn opgesteld door Balance Administratie-en Adviesbureau te Bunnik.

 

Algemene gegevens
KvK nr: 411 94511
RSIN: 802828565

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign