Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2009

Algemeen
In 2009 zijn 51 projecten in behandeling genomen. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aantal aanvragen voor schuldsanering fors toegenomen, waarmee de gevolgen van de kredietcrisis duidelijk naar voren zijn gekomen. Naast donaties, worden ook leningen verstrekt. Deze leningen worden over het algemeen binnen de afgesproken termijnen afgelost.

Organisatie
De Belastingdienst heeft de Stichting No Nonsense in 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting No Nonsense onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Gedurende 2009 jaar is het bestuur eenmaal bij elkaar gekomen voor een vergadering, overig overleg vond plaats per telefoon of e-mail. Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden.
Alle aanvragen zijn behandeld door minstens 2 bestuursleden. In de meeste gevallen zijn daarvoor ook huisbezoeken gebracht.

Financiën
Er werd  € 41.127 ,-- gedoneerd aan hulp. Er werden geen leningen verstrekt. De inkomsten bestonden voor 40 % uit giften en 60 % uit de opbrengsten van eigen vermogen. De inkomsten via giften waren dit
Jaar hoog  , mede als gevolg van een grotere naamsbekendheid en de inspanning van de bestuursleden.
De teruggang van het vermogen als gevolg van de situatie op de beurs in 2008, werd in 2009 ten dele gecorrigeerd.

 

Algemene gegevens
KvK nr: 411 94511
RSIN: 802828565

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign