Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2008

Algemeen
Gedurende 2008 zijn 64 projecten in behandeling genomen. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aantal aanvragen voor schuldsanering afgenomen. Dit jaar is meer uitgegeven aan langdurig zieken. De langdurig zieken betreffen met name ouderen. Het blijkt dat voor veel ouderen het moeilijk is om rond te komen van een AOW. Met name wanneer kosten gemaakt moeten worden voor de aanschaf van extra hulpmiddelen of het volgen van een cursus welke stimulerend is voor de bevordering van hun herstel. Wanneer deze kosten niet door de sociale voorzieningen gedekt kunnen worden, zien deze mensen zich voor een onoverkomelijk probleem gesteld.

Organisatie
De Belastingdienst heeft de Stichting No Nonsense aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting No Nonsense onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Gedurende dit jaar is er slechts eenmaal vergaderd, overig overleg vond plaats per telefoon of e-mail. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 bestuursleden.
Alle aanvragen zijn behandeld door minstens 2 bestuursleden. In de meeste gevallen zijn daarvoor ook huisbezoeken uitgevoerd.

Financiën
Er werd € 51.124 ,-- gedoneerd aan hulp, terwijl daarnaast € 18.825,-- aan leningen werd verstrekt. De inkomsten bestonden voor 26 % uit giften en 74 % uit de opbrengsten van eigen vermogen. De inkomsten via giften waren hoog dit jaar, mede als gevolg van een grotere naamsbekendheid en de inspanning van de bestuursleden.
Het vermogen van de Stichting werden sterk nadelig beĆÆnvloed door schommelingen op de beurs.
De jaarstukken zijn opgesteld door Balance administratie- en adviesbureau te Bunnik.

 

Algemene gegevens
KvK nr: 411 94511
RSIN: 802828565

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign