Home Algemeen Organisatie Financiën Brochure
           
  Algemeen
-
-
-
Waarom No Nonsense?
Hoe werkt No Nonsense?
Helpt u mee?
 
  Organisatie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Giften
Jaaroverzicht 2007
Jaaroverzicht 2008
Jaaroverzicht 2009
Jaaroverzicht 2010
Jaaroverzicht 2011
Jaaroverzicht 2012
Jaaroverzicht 2014
Jaaroverzicht 2015
Jaaroverzicht 2016
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2018
Jaaroverzicht 2019
Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2022
Jaaroverzicht 2023
Voorbeeld projecten
ANBI (belastingdienst)
Brochure downloaden
 
 
 
 
 
 

Organisatie

De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als Algemeen Nu Beoogde instelling (ANBI). Hierdoor vallen giften, erfstellingen en legaten aan de stichting No Nonsense onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Op deze manier kan de donateur giften van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aftrekken. Over de mogelijkheden van een z.g. “ ,Periodieke Schenking” zal onze penningmeester u gaarne inlichten.

Gedurende het jaar wordt er minimaal 2 keer vergaderd , overleg vindt meestal plaats per telefoon of per e mail. Het bestuur bestaat uit 7 leden die geen vergoeding voor bewezen diensten ontvangen. Alle aanvragen worden behandeld door minstens 2 bestuur leden ; in de meeste gevallen worden hiervoor huisbezoeken gebracht.

 
 

Copyright 2009 - 2024 Stichting Nononsense - Site development by Think Webdesign